Anasayfa
19 Şubat 2019 ( 145 izlenme )
Reklamlar

Danıştay’dan flaş karar: Müfettiş Atatürk'ü bilecek!

DANIŞTAY İdari Dava Daireleri Kurulu (DDDK), Türk eğitim sisteminin temelinde Atatürk ilke ve inkılaplarının olduğu vurgulanarak yürütmesi durdurulan yönetmelikle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı itirazı reddetti. Kararla, söz konusu yönetmeliğin ‘Yazılı Sınav Konuları’ başlıklı maddesi ve ‘Sınav Kurulu’ başlıklı maddesinin yürürlüğü nihai olarak durduruldu.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) maarif müfettişi ve bakanlık maarif müfettiş yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, atanmaları, çalışma merkezlerinde görevlendirilmeleri, çalışma usul ve esaslarını düzenleyen ‘Milli Eğitim Teftiş Kurulu Yönetmeliği’, 20 Ağustos 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

MEB’E DAVA

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre; Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası (TEMSEN), yönetmelikteki sınav komisyonunun nasıl ve kimlerden oluşacağını düzenleyen ‘Sınav Kurulu’ başlıklı 14’üncü maddesi ve sınav konuları arasında Atatürk ilke ve inkılaplarına hiç yer vermeyen ‘Yazılı Sınav Konuları’ başlıklı 16’ncı maddenin de aralarında bulunduğu yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle avukat Ali Altay aracılığıyla Danıştay 2’nci Dairesi’ne dava açtı.

Danıştay, 25 Nisan 2018’de yönetmeliğin ‘Sınav Kurulu’ başlıklı maddesinin yürütmesini oybirliğiyle, ‘Yazılı Sınav Konuları’ başlıklı maddesinin yürütmesini ise oyçokluğuyla durdurdu. Kararda, “Türk milli eğitim sisteminin temelinde Atatürk ilkeleri ve inkılaplarının bulunduğu, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi konusunda bakanlık maarif müfettişlerinin de belirli seviyede bir bilgi sahibi olması gerektiği sonucuna ulaşıldığından, yazılı sınav konuları arasında Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi konusuna açıkça yer verilmemesinde yasal isabet görülmemiştir” denildi.

İTİRAZIN REDDİNE KARAR VERİLDİ

Dairenin yürürlüğü durdurma kararına MEB itiraz etti. İtiraz üzerine dava dosyası Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu’nun gündemine geldi. Kurul, oy çokluğuyla, yapılan itirazın reddine karar verdi. Nihai karar, geçen hafta taraflara tebliğ edildi.

BİRİKİME SAHİP OLMALI

Danıştay, 2’nci Daire, ‘Sınav Kurulu’ başlıklı maddenin yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin,  adayın bilgi yanında mesleki ehliyete yönelik niteliklere sahip olup olmadığı yönünde değerlendirmeye de tabi tutulacağı bir sınav olduğunu belirterek, şu tespitte bulunmuştu:

“Sözlü sınavı yapacak olan komisyon üyelerinin müfettişlik mesleğiyle ilgili belirli birikime sahip olması gerektiği kuşkusuzdur. Dava konusu düzenlemede yarışma ve yeterlik sınavı kurulları başkanının Teftiş Kurulu Başkanı’nın olduğu belli olmakla birlikte sınav kurul üyelerinin nitelikleri açık şekilde düzenlenmediği görülmekte olup, herhangi bir kamu görevlisinin görevlendirilmesine imkân veren dava konusu düzenlemede bu haliyle hukuka ve hizmet gereklerine uyarlık bulunmamaktadır.”

https://www.abcgazetesi.com/politika/danistaydanflaskararmufettisataturkubilecek/haber122133

Önerilen Videolar

Reklamlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Ali Erbaş hakkında suç duyurusunda bulunacaktı ama, birçok polis etrafını sardı! Yurttaş, Erdoğan’a isyan etti 'Devletimiz sahtekâr, yalancı! Uydudan sigara içenleri bile gören devlet, fakiri niye görmüyor?' İskilipli Atıf'ı anan Çorum Valisi'nden vatandaş hakkında suç duyurusu! İTÜ’lü bilim insanları Bozkurt’taki sel felaketinin sebebini açıkladı