Haber, Eğlence, Siyaset, Eğitim
26 Aralık 2018 ( 45 izlenme )

Milli "Çiftlik" Bakanlığı!

Bir ülkenin geleceği, mutlu ve kaliteli yaşamı, eşit ve adaletli olması, ekonomik refah içinde yaşaması, medeni olması, özgür olması, ulusal kalkınmaya destek olması, toplumun ilerlemesi eğitim ile mümkündür.

Milli Eğitimin önemini neredeyse 100 yıl önce gören büyük önder Mustafa Kemal Atatürk 1922 yılında “En önemli ve verimli görevlerimiz, eğitim ve öğretim işleridir. Eğitim ve öğretim işlerinde kesinlikle başarı sağlamak gerekir. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu yolla olur” demiştir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde açıklanan Milli Eğitim Bakanlığının görev ve yetkileri kısmında ise; Eğitim ve öğretimin her kademesi için ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak olarak belirlenmiştir. Ancak gelin görün ki Sayıştay’ın düzenlemiş olduğu Rapora göre Milli Eğitim Bakanlığı hiçte Ulusal Politika ve Strateji belirleyen bir Bakanlık gibi değil aksine “Milli Çiftlik” olarak kullanılmış. Nasıl mı? İki bölümden oluşacak olan yazımızın ilk bölümüne buyurun.

Milli Eğitim Bakanlığı 2017 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu

Devamlı siyasi malzeme konusu olarak kullandığımız ve ara ara işimize geldiğinde Eyyyy... Nidaları ile ayar verdiğimiz Avrupa Birliğinden Milli Eğitim Bakanlığımız ve alt birimleri yatırımlar yapmak için fonlar alır ve bu amaç doğrultusunda kullanır. Teorikte böyle tabi. Gerçekte ise durum farklı.

AB VE ULUSLARARASI FONLARDAN SAĞLANAN KAYNAĞIN MUHASEBELEŞTİRİLMEMESİ

Yönetmelik gereği proje sözleşmesi devreye girdiği zaman, muhasebe yetkilisine başvurulup proje numarası alınır. Muhasebe işlemlerini tutan birim her proje için bankada özel hesap açtırır. Her türlü harcama, proje sorumlusunun talimatı ile muhasebe yetkilileri tarafından banka hesabından yapılır. Muhasebe kayıtları yönetmeliğe uygun şekilde muhasebeleştirilir.

Sayıştay, Avrupa Birliği ve Uluslararası fonlardan sağlanan kaynaklarla yürütülmekte olan projelerin kayıt, takip ve muhasebe işlemlerinin mevzuata uygun yapılmadığını, muhasebeleştirilmeyen miktarının da takibinin yapılamadığını tespit etmiş. Yani paraların nereye harcandığını, nerde olduğunu bulamamış!

Raporda aynen şu şekilde geçiyor;

Bakanlığın merkez teşkilatı, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince Avrupa Birliği ve uluslararası fonlardan sağlanan kaynaklarla yürütülmekte olan bazı projeler için muhasebe biriminden proje numarası alınmadığı, banka hesaplarının muhasebe birimi tarafından açtırılmadığı ve muhasebeleştirilmediği görülmüştür. Bu şekilde muhasebe birimi tarafından muhasebeleştirilmeyen projelerin iç kontrol sürecine tabi tutulmaması ve Bakanlığın mali tablolarında yer almaması, mali yönetim sisteminin genel ilkeleri ile bağdaşmamaktadır.

İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığında 39 Milyon 640 Bin Avro, Hayat Boyu Öğrenim Genel Müdürlüğünde ise 2 Milyon 651 bin Avro ve 614 Bin TL muhasebe kayıtlarında yer almamış ve Bakanlığın mali tablolarında gösterilmemiştir. Bu itibarla, yürütülen projeler için açılan vadeli hesapların da muhasebe kayıtlarında izlenmesi ve Bakanlığın mali tablolarında gösterilmesi gerekmektedir

OLMAYAN OKULLARA ÖĞRETMEN ATANMASI VE MAAŞLARININ ÖDENMESİ

18.04.2016 tarih ve 26143 sayılı Resmi Gazetede Akşam Sanat Okulu Müdürlükleri yönetmeliğinin yürürlükten kaldırıldığına dair bir yönetmelik yayınlanmıştı. Sayıştay’ın raporlarından öğreniyoruz ki kapatılan bu okullara öğretmen ataması halen devam etmekte, atanan öğretmenlere maaş ve ek ders ücreti ödenmeye devam etmektedir!

Evet, nasıl yani? Diye soruyorsunuz ama aynen okuduğunuz gibi. Atanamamış binlerce öğretmen atama beklerken kapatılan okullara “kadrolaşma” için öğretmen atamaları devam etmekte ve havadan para ödenmektedir. Sayıştay raporlarında bu konuyu nasıl tespit etmiş buyurun beraber bakalım,

BULGU 4: Yasal Dayanağı ve İşlevi Kalmayan Bakanlık Bünyesindeki Akşam Sanat Okullarına Öğretmen Atanmasına Devam Edilmesi ve Kendilerine Maaş ile Birlikte Düzenli Olarak Ek Ders Ücreti Ödenmesi

 Bakanlık merkez teşkilatı bünyesinde “Akşam Sanat Okulu” adı altında yer verilen birimlerin yasal dayanağı ve fiili bir işlevinin kalmadığı; bu birimlerin herhangi bir dersliği, öğrencisi, sanat dallarına ya da başka alanlara ilişkin bir müfredatı, akşam ya da başka vakitlerde yürütülen bir ders programı olmadığı halde çok sayıda öğretmen atandığı ve kendilerine maaş ile birlikte 12 ay süreyle ek ders ücreti ödendiği tespit edilmiştir

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda ise, sadece 48 inci maddede, öğretmen yetiştiren kurumlarca, öğretmenlerin daha üst öğrenim görmelerini sağlamak üzere yaz ve akşam okulları açılacağı ifade edilmiş, akşam sanat okulu adı altında herhangi bir kurumsal yapıya yer verilmemiştir. Dolayısıyla öğrencisi, dersliği, müfredatı ve ders programı olmaksızın okul adını taşıyan bir kurumsal yapıya izin veren herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Buna rağmen Bakanlık bünyesinde yer alan öğretmenevi, halk eğitim merkezi, mesleki eğitim merkezi gibi birimlerinin isimlerine “akşam sanat okulu” ifadesi de ilave edilerek, yasal dayanağı olmayan bir statü kazandırma yoluna gidilmektedir. Bunların yanında, Bakanlık merkez teşkilatı bünyesinde yer verilen ya da “merkeze bağlı taşra teşkilatı” olarak vasıflandırılan ve sadece “akşam sanat okulu” adını taşıyan birimlerin varlığını sürdürdüğü, herhangi bir eğitim-öğretim faaliyeti olmayan, öğrencisi, dersliği, müfredatı vb. bulunmayan bu birimlere öğretmen atanmaya devam edildiği görülmüştür. Atanan öğretmenlerden bir bölümüne herhangi bir görev verilmediği ve fiilen çalışma olanağı sunulmadığı; bir bölümüne ise Bakanlığın çeşitli birimlerinde öğretmenlik mesleği ile ilgisi bulunmayan görevler verildiği halde, bu öğretmenlere 12 ay süreyle ek ders ücreti ödenmiştir.

Herhangi bir ders görevi olmadığı ve önemli bir bölümü maaş karşılığı dahi herhangi bir görev yapmadığı halde, 1. Akşam Sanat Okulu kadrosunda görevli öğretmenlere 2017 yılında toplam 3 Milyon 062 Bin TL (Eski para ile 3 Trilyon 62 Milyar TL) ek ders ücreti ödenmiştir.

Okul Müdürlüğünce 2014 ve 2015 yıllarında 3 kez Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yazı yazılarak, görev verilemeyen öğretmenlere ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceği sorulmuş, ancak yazılara cevap alınamadığı için ödemenin sürdürüldüğü anlaşılmıştır.

Bakanlığın Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile ilişkilendirilen 6. Akşam Sanat Okulunda ise bir bölümü herhangi bir görevi olmayan, diğer bölümü ise anılan Genel Müdürlükte görevlendirilmiş bulunan 75 öğretmen, herhangi bir ders görevleri bulunmadıkları halde her ay düzenli olarak ek ders ücreti almakta olup, 2017 yılında aldıkları toplam ek ders ücreti toplamı 663 bin 404 TL’dir. Dolayısıyla sadece iki adet akşam sanat okulu için 2017 yılında toplam 3,7 milyon TL ek ders ücreti ödenmiştir.

Çok sayıda okulda öğretmen açığı bulunduğu halde, yetişmiş öğretmenlerin bu şekilde atıl bırakılması ya da kariyerleri ile ilgisi bulunmayan görevlerde istihdam edilmelerinin izah edilebilir bir yönü bulunmamaktadır. Herhangi bir ders görevi olmaksızın, hatta herhangi bir iş yapmaksızın maaşa ilave olarak bu kişilere her ay (yaz ve yarıyıl tatil dönemleri dahil) ek ders ücreti ödenmesinin, eğitim mesleğini özveri ile icra eden öğretmenlerin motivasyonunu kırdığı, öğretmenlik mesleğinin yıpratılmasına da yol açtığı ve meslek için kötü emsal oluşturduğu bilinmektedir. Kamu kaynakları ve yetişmiş deneyimli eğitim kadroları bu şekilde israf edilirken, öğretmen açığı olan okullarda ya yeterli eğitim verilememekte ya da ücretli ders verdirilmek suretiyle ikinci bir maliyete katlanılmaktadır. Bu itibarla, yasal dayanağı ve işlevi kalmadığından, Bakanlık bünyesindeki akşam sanat okulları uygulamasına son verilmesi gerekmektedir.

Özet olarak kapatılan okullar için her yıl atama yapılmış ve bu atanan kişiler ders yapmamasına rağmen maaş+ek ders ücretleri tıkır tıkır ödenmiştir. Sadece bir yılda bizlerin alın teri ile kazandığımız vergilerimiz ile ödenen rakam 3,7 Milyon TL. Eski para ile 3 Trilyon 700 Milyar.

Her konuşmalarında dinden, imandan, helalden-haramdan bahsedenlere soruyorum?

Bu kul hakkı yemek değil midir? Bu yapılan Yağma-Talan değil midir?

Savcılar soruşturma için neyi beklemektedir?

Murat Ağırel

https://odatv.com/milli-ciftlik-bakanligi-26121818.html

Bunlar da İlginizi Çekebilir