Haber, Eğlence, Siyaset, Eğitim
05 Ekim 2018 ( 163 izlenme )

Digitürk'te soygun sanılandan da büyük! İşte büyük soygunun tüm detayları

Digitürk'ün TMSF tarafından satışı sırasında büyük bir usulsüzlük yapıldığı ortaya çıktı. Ortada kaydı bile olmayan borçlar gerekçe gösterilerek devlet kasasına girmesi gereken milyonlarca dolar şirketlere aktarıldı. Basına Digitürk'ün satışından Katarlılara 158 milyon dolarlık bir kıyak yapıldığı haberleri yansısa da gerçek kayıp yaklaşık 250 milyon dolara ulaşırken, usulsüzlüğün ayrıntıları diyecek söz bırakmıyor.


Sayıştay'ın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na ilişkin yaptığı 2017 incelemesinden büyük bir usulsüzlük dosyası çıktı.

Digitürk'ün TSMF eliyle satış sürecinde, fonun kanıtlayıcı tek bir belge gösterilmeden milyonlarca dolar zarara uğratıldığı ortaya çıktı.

İşte Digitürk'ün Katarlılara satışı sırasındaki usulsüzlüklerinin incelemeye yansıyan bölümleri:

İLK YOLSUZLUK 'VERGİ' İLE GELDİ

Digiturk Dijital Yayın Platformu’nun (Digitürk) satışından elde edilen gelirin Fon payına düşen kısmından, ilgili kamu kurumlarına ödenmek üzere, herhangi bir belgeye dayandırılmadan, şirketin satış tarihinden önceki dönemlere ait borçlar olduğu iddiasıyla kesintiler yapıldığı tespiti raporda ilk dikkat çeken usulsüzlük tespiti oldu.

Raporun bu bölümünde Digitürk'ün önceki dönem sahiplik yapısına ilişkin bilgiler yer aldı: "Digitürk’ün maliki Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (Krea/Şirket)’dir.Krea’nın satıştan önceki en büyük hissedarı da, şirketin %99,9999159 hissesine sahip olan Hollanda’da mukim ... firması olup bu firmanın büyük ortağı ise %53,3’lük hisse oranı ile ... Grubuna ait olan Fintur Technologies B.V. (Fintur)’dir. Bu durumda bahsi geçen Hollandalı firmanın büyük ortağı Fintur, Digitürk’ün de büyük ortağı olmaktadır." Digitürk'ün Katarlılara satışı öncesi hisse yapısına ilişkin paylaşılan bu bilgideki Hollandalı firma DPA, yüzde 53,3'lük hisseye sahip grup da Çukurova Grubu'ydu.

2013 ve 2014 yıllarına ait muhtelif kararlarla; Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. yönetiminin Fon tarafından devralınmasına karar verildiğine dikkat çekilen raporda, "Fintur Fon tarafından devralındığından; Digitürk’ün satış gelirinden Fintur’un payına düşen tutar da esasen Fon’un payına düşen kısım olmaktadır" denildi.

Usulsüzlük ise tam da bu noktada başladı...

BU PARALAR NEYE DAYANARAK KESİLDİ?

Digitürk’ün nihai satış bedelinin 937 milyon 799 bin dolar olarak belirlendiğine atıf yapılan raporda, bu satıştan Fintur’un (Fon’un) payına azami ortaklara olan borçlar ve diğer yükümlülükler düşüldükten sonra kalan tutarın 292 milyon dolar olduğuna vurgu yapıldı.

Ancak bu tutarın ilk taksidinden 44 milyon 578 bin dolar, ikinci taksidinden de 30 milyon 917 bin dolar vergi ve benzeri yükümlülükler kesintisi yapıldığı rapora yansırken, bu kesintiler için tek bir haklı kayıt ve kanıt gösterilmediğine dikkat çekildi.

Raporun tam da bu noktasında vergi ve benzeri yükümlükler adı altında yapılan vurgunun da kaynağının belli olmadığına dikkat çekiliyor:

Digitürk’ün vergi benzeri mali yükümlülüklerine dair borcu olduğunu gösteren herhangi bir kanıtlayıcı belge olmadan, şirketin ödeme yükümlülüğünden bahsedilemeyeceğinden; bu belgeler olmadan satış bedelinin Fon’a aktarılacak kısmından kesinti yapılması da mümkün değildir. Öte yandan, bu mali yükümlülüklerine istinaden Fintur’un payından kesilen tutarların ilgili kamu kurumlarına aktarılıp aktarılmadığı da belli değildir.

Yani vergi adı altında kesilen paranın nereye gittiği de belli değil.

1,5 MİLYON DOLARLIK BİR İKRAM DAHA

Toplamda 75 milyon 495 bin dolarlık usulsüz kesinti bu süreçte yaşanan tek usulsüzlük olmazken, Digitürk'ü alan Katarlılara usulsüz şekilde 1,5 milyon dolarlık bir indirim daha yapıldığı rapora yansıdı.

Fon'un Spor Toto ile yapılan reklam anlaşmasından elde ettiği 1,5 milyon dolarlık gelirin, fon payına düşen gelirden usulsüz şekilde düşüldüğü raporda yer alırken, Mevzuata aykırı şekilde Fon payından 1.526.207,00 USD’lik kesinti yapılmasına icazetverilmesi sonucu oluşan gelir kaybının telafi edilmesi gerekmektedir" denildi.

ESAS BÜYÜK VURGUN

İlk kalemde 75 milyon 495 bin dolar, ikinci kalemde ise 1,5 milyon dolar olan usulsüzlüklere dosyada büyük bir vurgun başlığı daha ekleniyor.

"Digitürk’ün Satışından Elde Edilen Gelirin Fon Payına Düşen Kısmından Dayanaksız Olarak Ortaklara Ödenmek Üzere Kesinti Yapılması" başlıklı bölümde, "Resmi belgelerle kanıtlanmadığı halde, ... Grubunun diğer ortaklara borcu olduğundan bahisle, ortaklara ödenmek üzere Digiturk Dijital Yayın Platformu’nun (Digitürk) satışından elde edilen gelirin Fon payına düşen kısmından borç tutarı kadarlık bir kesinti yapıldığı görülmüştür" denildi.

Çukurova Grubu'nun işaret edildiği bu bölümde, fon payına düşen bölümden yapılan büyük vurguna dikkat çekildi.

Hollanda firması kendi hissesine düşen satış gelirinin yanı sıra Fintur’un kendisine olan borcuna karşılık Alıcı’dan (Katarlı firmadan) toplam 16 milyon 454 bin 522 dolarlık bir ödeme daha almıştır. Aynı şekilde Lüksenburglu şirket de kendi hissesine düşen satış gelirinin yanı sıra Fintur’un kendisine olan borcuna karşılık Alıcı’dan toplam 141 milyon 802 bin 429 dolarlık bir ödeme daha almıştır. Söz konusu ödemeler Alıcı tarafından, Fintur’a ödenecek hisse satış bedelinden kesinti yapılmak suretiyle gerçekleştirilmiştir.

158 MİLYON DOLARLIK KESİNTİNİN NEDENİ YOK!

Yani Sayıştay, Fon'un kasasına girmesi gereken 158 milyon doların bir şekilde diğer firmalara aktarıldığını belirtiyor ve ardından bu ödemelerin de usulsüz olduğuna dikkat çekiyor:

Fintur’un ortaklarına olan borçları ve diğer yükümlülükleri ile ilgili Fon’a herhangi bir kanıtlayıcı belge sunulmadığı halde yukarıda detayları verilen toplam 158.256.952,43 USD’lik tutar, satış bedelinden mahsup edilerek ortaklara (Fintur adına) ödenmiştir. Fintur’un ortaklara borcu olduğunu gösteren herhangi bir kanıtlayıcı olmadan, şirketin ortaklarına borcu olduğu hukuken iddia edilmeyeceğinden; satış bedelinden Fon’a aktarılacak (Fintur’un hissesine düşen paydan dolayı) tutardan kesinti yapılarak diğer ortaklara ödemede bulunulması mümkün görülmemektedir.

Yani ortada kaydı olmayan bir borç gerekçe gösteriliyor 158 milyon 256 bin dolarlık bir kesinti daha yapılıyor.

Yani Digitürk'ün satışından Fon'un uğratıldığı zarar tam 235 milyon 251 bin dolara çıkıyor.

Yani şirketlerin hepsi kazanıyor, paralar kayıt bile olmadan borç adı altında herkese pay ediliyor...

http://haber.sol.org.tr/turkiye/digiturkte-soygun-sanilandan-da-buyuk-iste-buyuk-soygunun-tum-detaylari-248644

Bunlar da İlginizi Çekebilir